Thursday, April 19, 2012

ทำข้อสอบออนไลน์ parts of speech

ลองทำแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Parts of speech ดูนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับ ถ้าทำข้อสอบชุดนี้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่หรอกครับ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่

www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

No comments:

Post a Comment