Thursday, April 19, 2012

ทำข้อสอบออนไลน์ parts of speech

ลองทำแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Parts of speech ดูนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับ ถ้าทำข้อสอบชุดนี้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่หรอกครับ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่

www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

Wednesday, November 9, 2011

English Grammar Test - Article A/An

เอาแบบฝึกหัดไวยากรณ์ออนไลน์มาให้ทดสอบดูครับ เห็นน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง


ข้อมูลจาก
 English grammar exercises

    Thursday, August 12, 2010

    ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ is am are    ทดสอบไวยากรณ์ครับ สำหรับคนรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ is am are

    English Grammar Test    ที่มา : English Grammar Test